داستان ما

این یک واقعیت طولانی است که می بینید.

2860
تعداد مشاوره تحصیلی
60
رتبه های برتر آزمون
1150
مجموع کل داوطلبین ما
115
دوره های کامل

“موسسه و آموزشگاه حقوقی نیک اندیشان باقری راد پشتیبان شما تا لحظه قبولی در آزمون وکالت”

دکتر ابوالفضل باقری راد، بنیانگذار

درباره انتشارات نیک اندیشان

سوابق آموزشگاه نیک اندیشان